top of page
b1c57645-bee2-452c-b76a-2347ab016b29.jpg

                                          

...přesně to místo v nás, kde každý cítí smutek a osamění

...přesně to místo v nás, kde se skrývá bolest duše

...přesně to místo, které zaplní jen pravá láska

...a tuto lásku cítíme všichni stejně, je společná pro zvířata i lidi,

je to síla, která umí léčit a přinášet světlo do života.

Chceme ji vrátit do domovů právě těch, kdož ucítili prázdnotu.

Naším velkým cílem je najít seniory, kteří by otevřeli svůj domov a náruč pro kočičky z ulice.

Na ulici je tolik opuštěných duší, které dnem i nocí strádají a touží po domově.

Věříme, že spojení opuštěných zvířat a seniorů přinese mnoho dobrého.

Věříme v dobro, co změní svět...

Čeho chceme docílit?

 

  Resocializace osamělých seniorů - Pro mnoho lidí je podzim života obdobím, která

se vážně podepisuje na psychickém i fyzickém stavu člověka. Velká část lidí v této

době přichází o partnera, přátele a postupně tak může přijít o jakýkoliv kontakt se

světem, zejména v případě, že nemá příbuzné nebo v rodině nepanují dobré vztahy.

 A právě přítomnost zvířecího přítele bývá často tím světlem, jež prozáří ten nejsmutnější den.

Tito lidé a jejich zvířátka mívají mezi s sebou ty nejsilnější vazby, jsou tu jeden pro druhého

a předávají si vzájemně životní sílu a energii. Také kontakt s námi z organizace,

dobrovolníkem a možnost v případě zájmu potkat jiné pečující lidi je v rámci

resocializace pomyslnou třešničkou na dortu.

 

 Adopce kočiček z útulků - Pomoc opuštěným zvířatům vždy dělají lidé se srdcem na

pravém místě. Právě to jejich srdce by tak rádo poskytlo pomoc, péči a domov co

největšímu množství opuštěných, týraných a zanedbaných bytostí.

Adopcí v projektu Místo v Tobě tak budeme suplovat chybějící

ruce, které se pro samotnou péči o všechna zvířata v útulku, nemohou naplno

věnovat hledání vhodných majitelů.

 

 Péče o opuštěná zvířata a snížení jejich počtu v ulicích - Právě zprostředkováním adopcí

budeme přispívat spolupracujícím útulkům k uvolňování volných míst, která budou moci

zaplnit ty zvířata která byla týrána, opuštěna, nebo vyhozena (často také příbuznými

lidí, kteří opustili tento svět a pro dědice jejich majetku nemá zvíře, které bylo pro zemřelého

majitele obvykle jediným věrným společníkem, žádnou hodnotu..).

 Věříme, že dobré srdce dokáže zázraky a věříme v dobro. Věříme, že každý člověk i

zvíře si zaslouží důstojný život a stáří, které nestráví o samotě. Věříme, že dobrá

myšlenka dokáže zachránit nejeden život. Věříme v dobro a proto Vás žádáme o zamyšlení a pomoc.

 

Pomozte nám vrátit seniorům chuť do života a zachránit nejeden zvířecí život.

Pomozte nám najít Místo v Tobě! 

HLEDÁME

seniory

   -  kteří by chtěli pečovat o kočičku, ale mají obavy, zda se o ni dokáží postarat

         -  veškeré závazky za zvířátko, krmivo, vet. péči a jiné budou naše

         -  v případě, že by nebylo možné se dále starat, najdeme jiný domov

dobrovolníky

   - kteří by seniorům poskytovali podporu

   - kteří mají vztah ke starším lidem a stali by se přáteli

   - kteří by poskytli dočasnou péči před umístěním k seniorům

   - kteří mají kontakty na chráněná místa (stodoly, statky, kravíny, garáže), kam by bylo možné

     umístit po kastraci kočičky z ulice, které lidem nedůvěřují

Hledáme lidi, kteří spojí své životy.

Hledáme lidi, kteří si dokáží pomáhat a dokáží pomoci těm, co jsou tolik zranitelní,

opuštění a mnohdy i zoufalí...

Prosíme vás, pojďte s námi hledat tato místa... v srdcích i domovech

bottom of page